rəiyyə

rəiyyə
ə. 1)sürü, naxır, ilxı; 2) bax: rəiyyət

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • IYY — abbr. US Total Market Index Fund …   Dictionary of abbreviations

  • rəiyyətpərvər — sif. <ər. rəiyyət və fars. . . . pərvər, . . . pərəst> köhn. Öz rəiyyətini sevən, onun rifahına çalışan. Atabəylər rəiyyətpərvər deyildir. M. S. O.. Möhsün . . özünü hər yerdə, hər bir məclisdə rəiyyətpərəst z. göstərir. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəiyyətpərəst — sif. <ər. rəiyyət və fars. . . . pərvər, . . . pərəst> köhn. Öz rəiyyətini sevən, onun rifahına çalışan. Atabəylər rəiyyətpərvər deyildir. M. S. O.. Möhsün . . özünü hər yerdə, hər bir məclisdə rəiyyətpərəst z. göstərir. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəiyyət — is. <ər.> Bir dövlətin tabeliyində olan(lar); təbəə. Atabəy Məhəmməd, Marağa və Təbrizi alandan sonra şəhərlərə qasidlər göndərib, rəiyyətlərinə böyük qələbənin xəbərini elan etdirdi. M. S. O.. // Aşağı təbəqədən olan, yoxsul adam. Böyük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəiyyətpərvər — ə. və f. rəiyyətini sevən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rəiyyətpərəst — ə. və f. bax: rəiyyətpərvər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məiyyət — is. <ər.> kit. Böyük vəzifəli şəxsi müşayiət edən heyət. Çar konsulu öz dostlarını vəliəhdin məiyyəti içərisində aramağa başlamışdı. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəm’iyyət — ə. 1) toplantı, bir yerə yığılma; 2) təşkilat, ittifaq; 3) heyət, məclis. Cəmiyyəti xatir fikrin toplanması, fikrin bir yerdə olması; cəmiyyəti xeyriyyə xeyriyyə cəmiyyəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • e’dad(iyyə) — ə. orta (məktəb haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istiqlal(iyyət) — ə. ixtiyarı əlində olma, heç kəsə tabe olmama; müstəqillik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”